Showing all 12 results

GIÁO DỤC

 • 22Apr

  CỘNG ĐỒNG

  April 22, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Dự án Hạnh phúc là con đường

 • 22Apr

  CỘNG ĐỒNG

  April 22, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Hội thảo 22/04

 • 26Nov

  CỘNG ĐỒNG

  November 26, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  KHAI GIẢNG LỚP HỌC MINDFULNESS 9 GIỜ OFFLINE (M9 CLASS)

 • 14Jan

  CỘNG ĐỒNG

  January 14, 2023 Sự kiện đã diễn ra

  KHOÁ HỌC TẾT BÌNH AN

 • 10Dec

  CỘNG ĐỒNG

  December 10, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Khóa Mindfulness online 14 giờ “Một năm nhìn lại”

 • 11Nov

  CỘNG ĐỒNG

  November 11, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Khoá Mindfulness và Mindful Yoga 21 ngày Online “Người Thầy và đứa trẻ bên trong”

 • 31Jul

  GIÁO DỤC

  July 31, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Mindfulness Workshop- Happy Continuation

 • 03Jun

  GIÁO DỤC

  June 3, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Retreat Nam Cát Tiên

 • 20Nov

  CỘNG ĐỒNG

  November 20, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  THE CALM CAFE SÀI GÒN Tháng 11.2022

 • 17Jul

  GIÁO DỤC

  July 17, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  The Calm Cafe Sài Gòn- Hạnh phúc là con đường

 • 19Jun

  ĐÀO TẠO

  June 19, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  The Calm Cafe SG- Hát với Chú ve con

 • 25Sep

  GIÁO DỤC

  September 25, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  The Calm Cafe tháng 09