Showing 1–12 of 16 results

ĐÀO TẠO

 • 10Oct

  GIẢI PHÁP RIÊNG

  October 10, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  BMS Journey (Body, Mind & Soul Purification)

 • 22Apr

  CỘNG ĐỒNG

  April 22, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Dự án Hạnh phúc là con đường

 • 22Apr

  CỘNG ĐỒNG

  April 22, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Hội thảo 22/04

 • 26Nov

  CỘNG ĐỒNG

  November 26, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  KHAI GIẢNG LỚP HỌC MINDFULNESS 9 GIỜ OFFLINE (M9 CLASS)

 • 14Jan

  CỘNG ĐỒNG

  January 14, 2023 Sự kiện đã diễn ra

  KHOÁ HỌC TẾT BÌNH AN

 • 10Dec

  CỘNG ĐỒNG

  December 10, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Khóa Mindfulness online 14 giờ “Một năm nhìn lại”

 • 11Nov

  CỘNG ĐỒNG

  November 11, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Khoá Mindfulness và Mindful Yoga 21 ngày Online “Người Thầy và đứa trẻ bên trong”

 • 01Mar

  CỘNG ĐỒNG

  March 1, 2023 Sự kiện đã diễn ra

  LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE THÂN TÂM CỘNG ĐỒNG AN BAN THÁNG 03/2023

 • 08Aug

  CỘNG ĐỒNG

  August 8, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Mindful Yoga “Món quà của con”

 • 14Feb

  ĐÀO TẠO

  February 14, 2023 Sự kiện đã diễn ra

  MINDFUL YOGA_ĐẦU XUÂN KHỞI SỰ

 • 31Jul

  GIÁO DỤC

  July 31, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Mindfulness Workshop- Happy Continuation

 • 03Jun

  GIÁO DỤC

  June 3, 2022 Sự kiện đã diễn ra

  Retreat Nam Cát Tiên